ડુંગરપુર  આશ્રમશાળા શિક્ષણ  સહાયક ભરતી જાહેરાત ૨૦૨૩    – આ રીતે કરો અરજી : 

 પીપરો વિભાગ વિભાગ યુવા શક્તિ પ્રગતિ મંડળ પીપેરો તાલુકો ધાનપુર જિલ્લો દાહોદ સંચાલિત આદિવાસી આશ્રમશાળા ડુંગરપુર તાલુકો -ધાનપુર જિલ્લો -દાહોદ શિક્ષણ સહાયક ની જગ્યાઓ માટે ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરતી રોજગાર સૂચના બહાર પાડી છે આ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે  વધુ વિગતો માટે નીચેનો લેખ વાંચો.  ડુંગરપુર  આશ્રમશાળા માં શિક્ષણ સહાયક … Read more

SEB TAT Higher Secondary Result 2023, Gujarat TAT-2 Result, TAT-2 Cut Off 2023 @sebexam.org

SEB TAT Higher Secondary Result 2023 : SEB (Gujarat State Examination Board) can release the result of TAT Higher Secondary on August 21, 2023. Candidates who appeared in Teacher Aptitude Test (Higher Secondary) Prelims exam on 6th August 2023 are informed that the result will be declared officially at https://sebexam.org/. Candidates can check their results directly … Read more

Cow Sahay Yojana Online Apply

I Khedut Portal Web Portal for agriculture and farmers welfare gujarat. Ikhedut portal gujarat has been launched by the Gujarat government. The main aim of this ikhedut Gujarat Portal is to provide benefit to the farmers of the state. The state starts various schemes for the farmers for farming such as horticulture, fisheries, water conservation, … Read more

ICC ODI World Cup 2023 Schedule / ‘Rohit Team’ will face Pakistan on this date, first match on 8th October, final will be played in Ahmedabad

BCCI has announced the schedule of ICC ODI World Cup to be held in India starting from October 5. ODI World Cup schedule announced It will start in India from October 5 Match between India and Pakistan on October 15 The final will be held in Ahmedabad on November 19 The much-awaited ODI World Cup … Read more

You can also open an MSSC account to secure your daughter’s or wife’s future, know about its process and benefits

Mahila Samman Savings Certificate 2023: Ever since Union Minister Smriti Irani opened her MSSC account on April 26, the scheme has gained a lot of buzz.If you are also preparing to open an account under this scheme, then know here every important thing related to this scheme. Mahila Samman Savings Certificate 2023: Mahila Samman Bachat … Read more

Danger!/ Will there be a devastating storm in 2023? Baba Venga’s scary prophecy came out બાબા વેંગાની 2023ના વર્ષની આગાહી

Baba Venga passed away on 11 August 1996 at the age of 86.His prophecy has nothing to do with Vedic astrology.But so far many of his predictions have come true. Another prophecy of Baba Venga Will there be a devastating storm in 2023? What is his prophecy? Baba Venga’s real name was Vangelia Pandeva Gushtarova.She … Read more

Want to live a comfortable life even after retirement?So invest in this scheme, you will get a lifetime pension of 50 thousand

We are going to tell about a very cool scheme for those who dream of living a comfortable life after retirement. Dream of living a financially self-sufficient life after retirement? By investing in NPS you can spend your youth well Why Invest in National Pension Scheme? It is rare to find a person who does … Read more

Religion / Do you have basil in your home too? So know this, there is a difference in Rama-Shyama Tulsi, know what is the most important

Religion / Do you have basil in your home too? So know this, there is a difference in Rama-Shyama Tulsi, know what is the most important Rama and Shyama are two types of Tulsi which are important in Hinduism.Both of which have different significance of Tulsi, Another importance of Tulsi in Hinduism Abode of Mother … Read more